recreatie wieringen

De naam Wieringen heeft niets met (zee)wier te maken, al werd deze verbinding vroeger wel veel gemaakt. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het oud-Friese 'wîr' dat hoogte betekent. De huidige naam komt voor het eerst voor in de annalen van Egmond van 1184, voor die tijd wordt gesproken over Wiron of de pagus / pago Wirense.


Wieringen bestaat voor het grootste deel uit een stuwwal die hier in de voorlaatste ijstijd door de gletsjers is gevormd.

Het eiland is bijzonder om zijn geologie en bodemkunde, archeologie, natuurgebieden en cultuurhistorie.


Wilt U meer te weten komen over de fascinerende geschiedenis van het eiland Wieringen? Over de Duitse Kroonprins, de Sammelkes, wierdijken, vikingschatten, klederdrachten, zwerfkeien, de quarantaineplaats, de Zuiderzeewerken, het verdronken dorp Grebbe, de romaanse vestingkerkjes of de VOC op Wieringen? Op deze pagina treft U links naar verschillende instellingen, musea en stichtingen die hier uitgebreid over zullen verhalen!

vikingen romeinen wieringen
 op wieringen!
geschiedenis