recreatie wieringen

Net zoals de mens in de loop der eeuwen zijn plekje op het eiland heeft gevonden, heeft de natuur dit ook gedaan. Wieringen kent om allerlei redenen unieke plekken voor unieke planten en dieren. Een van de bijzonderheden van Wieringen is z'n ligging aan zee. Voor veel vogels ligt dit eiland op de route van het hoge noorden naar het verre zuiden. Andere vogels komen hier naar toe om te overwinteren. Dus voor liefhebbers van vergezichten, zilte zeelucht en broedende tureluurs is Wieringen een plek om steeds weer terug te komen.


De Keileemhoogten zoals het Normerven nabij Hippolytushoef dienen als broedgebied en hoogwatervluchtplaats voor scholeksters, kluiten, rosse grutto’s kanoeten, de bonte- en kleine strandloper en de bontbekplevier.


In de nazomer zijn er ruiende bergeenden en kan vanaf de dijk de slaaptrek van de zwarte stern worden waargenomen.


Kortom, ook qua natuur, is Wieringen een uniek eiland en meer dan waard om ontdekt te worden. Aan de hand van wandel- en fietsroutes die verkrijgbaar zijn bij de VVV reist u door de geschiedenis van Wieringen en krijgt u een indruk van het bijzondere landschap en de natuur van Wieringen.

natuur wieringen waddenzee
 op wieringen!
natuur